Gå til hovedindhold

Eksempler på meritgivende aktiviteter

Obligatorisk merit

Ved at vælge en uddannelse, kan du se eksempler på aktiviteter som kan være meritgivende. Merit gives altid ud fra en individuel vurdering og det er derfor ikke muligt at opliste aktiviteter, som med sikkerhed vil give merit.

I vurderingen af merit for fx en uddannelsesaktivitet, vurderes bl.a. det faglige indhold, varigheden af- samt hvornår aktiviteten er gennemført. Hvis det skal være muligt at opnå merit, skal den tidligere gennemførte uddannelsesaktivitet dække fagområder, som gennemgås jf. gældende studieordning for uddannelsen hos Absalon.

Det betyder, at uddannelsesaktiviteter inden for beslægtede fagområder ikke nødvendigvis er meritgivende, selvom flere af samme faglige temaer er gennemgået.

Merit kan gives så det bliver studieforkortende, det vil sige, at der er dele af uddannelsen, som du ikke skal gennemføre. Merit kan også gives, så din arbejdsbyrde på studiet mindskes i en periode. Det kan fx være at du tildeles merit for dele af undervisningen ex laboratorieøvelser, men stadig skal deltage i de teoretiske dele af undervisningen. Du kan også få merit for den praktiske del af en praktik, men stadig skulle aflevere praktikprøve.

Hvis du tildeles merit, vil det af afgørelsen fremgå, hvordan meritten udformes og du vil få tilpasset din studieplan.

Særligt for IKV

Det er ikke muligt at få merit for sit adgangsgrundlag. For dig som er optaget gennem IKV (Individuel Kompetence Vurdering) betyder det, at du ikke kan få tildelt merit for de aktiviteter, som har gjort dig kvalificeret til optagelse (det gælder både obligatorisk og ansøgt merit). Eksempel: Hvis du tidligere har gennemført en akademi- eller professionsbacheloruddannelse, som har medvirket til at du har opnået positiv IKV, kan du ikke få merit på baggrund af denne uddannelse.