Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Uddannelsesforløb

Læringsvejleder

Ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder og blive den centrale ressourceperson på skolens pædagogiske læringscenter (PLC)?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Teknologiforståelse

Med temaet "Teknologiforståelse" har vi fokus på de særlige kompetencer vi som undervisere og fremtidens borgere har brug for i en verden, hvor flere og flere design bliver digitale og vi i skole og institution hver dag konfronteres med nye teknologier i både vores egen, men også børnenes og de unges hverdag.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

Flere steder
Uddannelsesretning

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Flere steder
Uddannelsesforløb

En fleksibel online uddannelse for dig der ønsker at arbejde som lærer i et eller flere af skolens fag.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det store nationale løft at naturfagslærere, SNL eller Stærke Naturfaglige Fællesskaber, løftes af alle læreruddannelser i Danmark og vi på Absalon er godt repræsenteret

Flere steder
Uddannelsesforløb

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Kollegial vejledning

Vi kan lære meget mere af hinanden som kollegaer, hvis vi ved noget om, hvordan vi kan styrke de processer, hvor kollegaer mødes. Vi har brug for at kunne udvikle os sammen i trygge rammer, det kan du kvalificere dig til ved at varetage kollegial vejledning.

På dette modul kan du kvalificere dig til at kunne arbejde med at skabe struktur og processer der understøtter arbejdet med personalets læringsprocesser.

Campus Vordingborg
Modul
-

Vejledningsteori og forandringsprocesser

Vil du være professionel vejleder? Med dette modul bliver du i stand til at sætte forandringsprocesserne i en større sammenhæng, gennemskue hvad de bygger på og justere dem, så de matcher bedre til jeres sammenhænge og føre dem ud i praksis på kvalificeret vis.

Faglige fyrtårne er sammen med pædagogiske ledere nøglepersoner i den forandringsproces, der pågår i de danske dagtilbud, hvor alle arbejder med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan i praksis.

Faglige fyrtårne har sammen med pædagogiske ledere en fælles bestræbelse på at lede på vej mod en refleksiv pædagogisk praksis.

Forandringsprocesser i organisationer kalder på grundlæggende viden om, hvad der er på spil i organisationer i forandringsprocesser og kompetencer til at kunne identificere forskellige positioner, etiske forhold og kommunikative mønstre i en organisation

Campus Roskilde
Modul

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Campus Roskilde
Modul
-

Skoleledelse

Få viden, færdigheder og kompetencer til at agere i egen skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse på baggrund af de forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skoleledelse

I undervisningen arbejder vi med at identificere forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger på skoleområdet. Og du lærer at begrunde og formidle relevante løsninger i egen ledelsesmæssig praksis i samspil med forvaltning og skolebesty-relse.

Skoleledelse
Modul
-

Vejledning og vejleder

Du introduceres til uddannelses- erhvervs- og karrierevejledningen

Campus Roskilde
Modul
-

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og optimere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster, herunder at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelse med begrunde metodevalg?

I fagprofessionel praksis er det ikke nok at mene eller synes noget; indsatser skal dokumenteres, og handlinger skal udføres på et vidensinformeret grundlag. På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og allerede frembragt data, ligesom modulet klæder dig på til selv at kunne frembringe og producere empiriske data, i mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis. 

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Du udvikler færdigheder til, på et systematisk og reflekteret grundlag, at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af fagprofessionel praksis.

E-Læring
Modul
-

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og optimere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster, herunder at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelse med begrunde metodevalg?

I fagprofessionel praksis er det ikke nok at mene eller synes noget; indsatser skal dokumenteres, og handlinger skal udføres på et vidensinformeret grundlag. På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og allerede frembragt data, ligesom modulet klæder dig på til selv at kunne frembringe og producere empiriske data, i mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis. 

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Du udvikler færdigheder til, på et systematisk og reflekteret grundlag, at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af fagprofessionel praksis.

Campus Roskilde
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Næstved
Modul