Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Uddannelsesforløb

Læringsvejleder

Ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder og blive den centrale ressourceperson på skolens pædagogiske læringscenter (PLC)?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Teknologiforståelse

Med temaet "Teknologiforståelse" har vi fokus på de særlige kompetencer vi som undervisere og fremtidens borgere har brug for i en verden, hvor flere og flere design bliver digitale og vi i skole og institution hver dag konfronteres med nye teknologier i både vores egen, men også børnenes og de unges hverdag.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

Flere steder
Uddannelsesretning

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Flere steder
Uddannelsesforløb

En fleksibel online uddannelse for dig der ønsker at arbejde som lærer i et eller flere af skolens fag.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det store nationale løft at naturfagslærere, SNL eller Stærke Naturfaglige Fællesskaber, løftes af alle læreruddannelser i Danmark og vi på Absalon er godt repræsenteret

Flere steder
Uddannelsesforløb

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Måske synes du – som mange andre madkundskabslærere – at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan være, du finder de nye krav, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag.

Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Eksternt
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Næstved
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Slagelse
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Roskilde
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Holbæk
Modul
-

Afgangsmodul Læringsvejleder

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Ordblindelærer i grundskolen

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Psykologi

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Engelskvejleder

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul
-

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer?
Så meld dig til modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at kvalificere børns sproglige og kommunikative udvikling i dagligdagens leg og relationer.

Aktiv deltagelse i givende relationer med andre f.eks. i legen har stor betydning for udviklingen af sprog.

På dette modul lærer du blandt andet at arbejde med de kommunikative, sociale og relationelle vilkårs betydning for den sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling, på såvel individ som gruppeniveau. Modulet er et ud af tre moduler undervejs til en sprogvejlederuddannelse

Campus Roskilde
Modul