Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Uddannelsesforløb

Teknologiforståelse

Med temaet "Teknologiforståelse" har vi fokus på de særlige kompetencer vi som undervisere og fremtidens borgere har brug for i en verden, hvor flere og flere design bliver digitale og vi i skole og institution hver dag konfronteres med nye teknologier i både vores egen, men også børnenes og de unges hverdag.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

Flere steder
Uddannelsesretning

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Flere steder
Uddannelsesforløb

En fleksibel online uddannelse for dig der ønsker at arbejde som lærer i et eller flere af skolens fag.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det store nationale løft at naturfagslærere, SNL eller Stærke Naturfaglige Fællesskaber, løftes af alle læreruddannelser i Danmark og vi på Absalon er godt repræsenteret

Flere steder
Uddannelsesforløb

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Måske synes du – som mange andre madkundskabslærere – at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan være, du finder de nye krav, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Tag uddannelsen til ordblindeunderviser for voksne og få viden om og konkrete værktøjer til at undervise unge i ungdomsuddannelse og voksne, der har brug for støtte til at klare hverdagens læse- og skrivekrav.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Vejledningsmetoder og -processer

Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker, hvad de er lavet af og hvordan vi kan påvirke dem i lærerige retninger.

Med dette modul styrkes dine kompetencer i at kunne tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb. Du opnår kompetencer i at kunne analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb.

Du bliver klædt på til at understøtte udviklingen af en læringsorienteret og et refleksivt miljø, hvor udvikling af praksis er i fokus.

Som en del af modulet reflekteres der over hvordan man håndterer interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner.

Campus Roskilde
Modul

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Campus Roskilde
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Holbæk
Modul

Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus på læringsmiljøer?

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Campus Vordingborg
Modul
-

Kollegial vejledning

Vi kan lære meget mere af hinanden som kollegaer, hvis vi ved noget om, hvordan vi kan styrke de processer, hvor kollegaer mødes. Vi har brug for at kunne udvikle os sammen i trygge rammer, det kan du kvalificere dig til ved at varetage kollegial vejledning.

På dette modul kan du kvalificere dig til at kunne arbejde med at skabe struktur og processer der understøtter arbejdet med personalets læringsprocesser.

Campus Roskilde
Modul
-

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner?

Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde.
Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Campus Holbæk
Modul
-

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og kvalificere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster?

Ønsker du at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelser med begrundede metodevalg?

På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og nye data du selv producerer, f.eks. mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis.

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden.

Du udvikler færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe data selv samt at kunne forholde dig til andres undersøgelser.

Campus Vordingborg
Modul
-

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og kvalificere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster?

Ønsker du at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelser med begrundede metodevalg?

På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og nye data du selv producerer, f.eks. mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis.

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden.

Du udvikler færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe data selv samt at kunne forholde dig til andres undersøgelser.

Campus Roskilde
Modul
-

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og kvalificere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster?

Ønsker du at kunne udvikle og designe valide praksisundersøgelser med begrundede metodevalg?

På modulet arbejdes der med data; både eksisterende og nye data du selv producerer, f.eks. mindre hverdagsundersøgelser med henblik på at kvalificere din fagprofessionelle praksis.

Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden.

Du udvikler færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe data selv samt at kunne forholde dig til andres undersøgelser.

Online
Modul
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Næstved
Modul