Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

De kommende paramedicinerstuderende bliver oplært til at reflektere, og det stiller nye krav til vejlederne, der skal understøtte den reflekterende vinkel og i højere grad facilitere læringsbehovet hos de studerende.

Med dette modul bliver du klædt på til at vejlede paramedicinerstuderende og få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser, så du sikkert kan guide de studerende gennem deres studie og praktik.

Med udgangspunkt i dine egne erfaringer arbejdes der med, hvordan du tilrettelægger vejledning og instruktion ud fra praktisk og teoretisk viden om vejlederroller og rådgivning.

Campus Roskilde
Modul
-

Multikompleks præhospital praksis

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks præhospital praksis, hvor der kræves en specialiseret vurdering tæt på borgerne og iværksættelse af kvalificeret behandling til borgere med f.eks. flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske) og eventuelle misbrugsproblematikker.

Campus Slagelse
Modul
-

Kultur, sundhed og etnicitet

Arbejder du med sundhed hos borgere/patienter med anden etnisk baggrund end dansk og oplever kulturmøder som en del af din sundhedsfaglige praksis? Så er modulet noget for dig.

Campus Roskilde
Modul
-

Professionel praksis

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. Den studerende opnår kompetence til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.

Campus Slagelse
Modul
-

Perioperativ sygepleje

For dig der arbejder som sygeplejerske i et opvågningsafsnit eller dagkirurgisk afsnit.

Kompleksiteten i det perioperative forløb er tiltagende og dækker nu optimering af den præoperative patient samt den postoperative sygepleje. Patienter og pårørende er aktive medspillere og stiller krav om inddragelse i beslutninger og videre plan.
Sygeplejerskers opgaver i perioperative forløb stiller krav til deres kompetencer inden for pleje og behandling, tværprofessionelt samarbejde, kommunikation og patientsikkerhed.

Eksternt
Modul
-

Sundhedsindsatser og -begreber i praksis

Interesserer du dig for sundhed og sundhedsfremme? På dette modul får du dybere forståelse for forskellige teoretiske sundhedsbegreber og deres anvendelse i praksis, som sætter dig i stand til at udvikle sundhedsindsatser i din egen praksis

Sundhed har i mange år været, og er stadig i dag, et omdiskuteret emne. På dette modul vil du få indsigt i forskellige perspektiver på sundhed.
Vi arbejder med teorier og metoder, hvor du får grundlæggende viden om og forståelse for, hvordan du som professionel kan samarbejde på tværs af faglige professioner om sundhedsindsatser i det sundhedsfremmende og -forebyggende arbejde.

Campus Slagelse
Modul
-

Professionel praksis

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. Den studerende opnår kompetence til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.

Campus Næstved
Modul
-

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Arbejder du med kvalitetsudvikling i praksis, og har et ønske om at blive skarp til systematisk at anvende relevante metoder, så vil dette modul kunne hjælpe dig godt på vej.

På dette modul får du mulighed for at udvikle et konkret felt i din daglige praksis, og du bliver stærkere metodisk til at afdække relevante problemstillinger eksempelvis inden for patientoplevet kvalitet.

Underviserne har selv forskerkompetencer, og erfaring med kvalitetsprojekter, og vil derfor kunne understøtte dig i at udvikle et projekt som matcher udfordringerne i din egen praksis.

Arbejder du tilmed med allerede med forbedringsmodeller, så vil dette modul kunne tilføje en yderligere tyngde til netop denne metode.

Dette modul understøtter hermed et skærpet fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret med udviklingsprojekter i relation til din konkrete praksis.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen SD Professionspraksis.

Campus Roskilde
Modul

Bliv klædt på til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb på  de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, og få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser, så du kan guide studerende sikkert gennem de kliniske praktikker.

På modulet møder du undervisere fra forskellige sundhedsfaglige professionsuddannelser, hvilket giver både bredde og dybde i refleksioner over og perspektiver på dilemmaer og udfordringer, på tværs af alle de sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Har du og din praksis fokus på at styrke og udvikle den kliniske undervisning?
Ønsker du et kompetenceløft i forhold til vejledning af studerende i praktik?
Så er dette praksisnære modul noget for dig.

Campus Roskilde
Modul