Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Ønsker du at blive vejleder - eller er du det allerede og ønsker at styrke dit fagprofessionelle afsæt i vejledningen af unge og voksne om valg af uddannelse og job?

At vælge sine veje i uddannelse, job og karriere er en livslang opgave. Derfor er der i et utal af skole-, uddannelses- og jobmæssige sammenhænge brug for vejledning og professionelle vejledere.

I de mange valg og overgange, som unges og voksnes uddannelses- og arbejdsliv kan omhandle, skal du som professionel vejleder kunne tilbyde den støtte, den samtale, de aktiviteter og den læring, der gavner dem, du vejleder. Du skal medvirke til, at de vejledte får nye perspektiver og ser nye muligheder, når det gælder fremtidens veje og valg.

Flere steder
Diplomuddannelse

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Flere steder
Uddannelsesforløb
-

Undervisning og læring

Kvalificer dine kompetencer indenfor undervisning og læring i ungdomsuddannelserne, og lær at håndtere undervisnings- og læringsteori

Modulet kvalificerer dig til begrundet at tilrettelægge et læringsdesign, hvor viden om undervisning og læring er fundamentet, du står på.

Campus Roskilde
Modul

Arbejder du med undervisningen på ungdomsuddannelserne og ønsker du at tilrettelægge og gennemføre undervisning, hvor de digitale teknologier indgår som en central del af undervisningsaktiviteterne?

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring? På modulet lærer du at håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv på ungdomsuddannelserne.

Dette modul er et meget populært valgmodul på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, da du som studerende undersøger og afprøver forskellige anvendelse af digitale teknologier i din egen praksis som lærer. Du har mulighed for at være med i en studiegruppe, hvor I observerer hinandens undervisning og giver kollegial vejledning og feedback efterfølgende.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejledning for socialrådgivere

Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – eller har du lyst til at blive det?

Ved at modtage studerende i praktik får du en unik mulighed for at få indblik i den nyeste udvikling inden for dit område og reflektere over din praksis.

Med dette modul får du viden og redskaber til at varetage opgaven sådan, at både du selv, din praktikant samt din arbejdsplads oplever praktikforløbet som både givende og udviklende for det daglige sociale arbejde og samarbejde.

Campus Slagelse
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.
Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.
Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Vordingborg
Modul
-

Kollegial vejledning

Vi kan lære meget mere af hinanden som kollegaer, hvis vi ved noget om, hvordan vi kan styrke de processer, hvor kollegaer mødes. Vi har brug for at kunne udvikle os sammen i trygge rammer, det kan du kvalificere dig til ved at varetage kollegial vejledning.

På dette modul kan du kvalificere dig til at kunne arbejde med at skabe struktur og processer der understøtter arbejdet med personalets læringsprocesser.

Campus Roskilde
Modul
-

Vejledningsmetoder og -processer

Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker, hvad de er lavet af og hvordan vi kan påvirke dem i lærerige retninger.

Med dette modul styrkes dine kompetencer i at kunne tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb. Du opnår kompetencer i at kunne analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb.

Du bliver klædt på til at understøtte udviklingen af en læringsorienteret og et refleksivt miljø, hvor udvikling af praksis er i fokus.

Som en del af modulet reflekteres der over hvordan man håndterer interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner.

Campus Roskilde
Modul
-

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.
Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

Campus Slagelse
Modul
-

Pædagogisk viden og forskning

Vil du arbejde med indsatser på et vidensbaseret og et forskningsbaseret – og informeret grundlag?
Tilmeld dig modulet og bliv skarpere til at analysere, vurdere og udvikle aktuel praksis.

Hvis du har arbejdet i praksis i en årrække og drømmer om at læse videre, så er dette modul godt at kickstarte din efteruddannelse med. På modulet kan du bruge dine mange erfaringer fra praksis til at udvikle ny praksis på baggrund af den aktuelle forskning inden for pædagogikken.

Campus Vordingborg
Modul
-

Pædagogisk viden og forskning

Vil du arbejde med indsatser på et vidensbaseret og et forskningsbaseret – og informeret grundlag?
Tilmeld dig modulet og bliv skarpere til at analysere, vurdere og udvikle aktuel praksis.

Hvis du har arbejdet i praksis i en årrække og drømmer om at læse videre, så er dette modul godt at kickstarte din efteruddannelse med. På modulet kan du bruge dine mange erfaringer fra praksis til at udvikle ny praksis på baggrund af den aktuelle forskning inden for pædagogikken.

Campus Roskilde
Modul