Gå til hovedindhold

Uddannelsesretninger Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

I Absalon udbyder vi otte centrale vejlederuddannelser inden for den Pædagogiske Diplomuddannelse.

En vejlederuddannelse kvalificerer dig til at varetage skolens vejledningsfunktioner inden for ét af de enkelte fagområder. På uddannelsen kommer du til at arbejde med din praksis som underviser og vejleder. Du får mulighed for at få indsigt i vejledningsteori og -metode, og du får kendskab til centrale begreber til analyse, refleksion og udvikling af egen praksis.

Det særlige ved uddannelsesforløbene er, at du både kommer i dybden med dit fag, samtidigt med, at du lærer at være en god vejleder for dine fagkolleger. Derudover bliver du klædt på til at arbejde med forankring af vejledning i et mere organisatorisk perspektiv, således at koblingen til skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) og Professionelle Læringsfællesskaber (Fagteam) indgår.

En fuld diplomuddannelse sammensættes af tre obligatoriske moduler og tre fagmoduler.

Under beskrivelserne af de enkelte uddannelser kan du hvilke moduler der udbydes i Professionshøjskolen Absalon. Med dem i hånden kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvordan dit uddannelsesforløb kan sammensættes. 

De faglige vejledere står fortsat centralt i skolen

For et par år tilbage undersøgte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) brugen af vejledere og  ressourcepersoner i skolen. Læs rapporten her

Undersøgelsen tegnede et billede af, at vejledere og ressourcepersoner har stor betydning for lærernes og pædagogernes udvikling af undervisning og dermed elevernes læring og trivsel.

På skolerne er der godt gang i opbygningen af ressourcecenteret og det pædagogiske læringscenter, samt skolens årgang- og afdelingsteams, så vejledningen får en organisatorisk plads.

Vejlederne står til tider i et krydspres mellem til tider modsatrettede forventninger om hurtige tips og tricks, direkte rådgivning, vejledning og facilitering af kollegernes faglige læringsfællesskaber.

En vejlederuddannelse kvalificerer dig til at varetage skolens vejledningsfunktioner inden for ét af de enkelte fagområder. I undervisningen kommer du til at arbejde med din praksis som underviser og vejleder. Du får indsigt i vejledningsteori og -metode, og du får kendskab til centrale begreber til analyse, refleksion og udvikling af egen praksis.

Det særlige ved uddannelsesforløbene er, at du både kommer i dybden med dit fag, samtidigt med, at du lærer at være en god vejleder for dine fagkolleger. Derudover bliver du klædt på til at arbejde med forankring af vejledning i et mere organisatorisk perspektiv, således at koblingen til skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) og Professionelle Læringsfællesskaber (Fagteam) indgår.