Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Læsevejledning i grundskolen

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Uddannelsesforløbet er målrettet skolens kommende læsevejledere og er for dig, der ønsker kompetencer i læsevejledning, herunder facilitering af kollegiale læreprocesser og formidling af viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Foruden vejledningskompetencer om skriftsprogsundervisning får du indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling, skriftsprogsvanskeligheder og skriftsprogsundervisning samt indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Udover kompetencer i skriftsprogsundervisningen for hele grundskoleforløbet kan du her fordybe dig i skriftsprogstilegnelse i indskolingen, skriftsprogsudvikling på mellemtrinnet og skriftsprogsvanskeligheder i hele skoleforløbet fra 0.-10. klasse.

Moduler

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling. Læsevejledning i skolen står centralt i samarbejdet om skolens udvikling af undervisning og læring, både i faget dansk, men også på tværs af hele skolens fagrække med forskellige former for undervisningsaktiviteter. I dette modul vil du specialisere dig inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 4.-10. klasse. Modulet indgår i PD retningen "Læsevejledning i grundskolen", men kan også fungere som en generel indføring i læse-/skriveområdet.

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl.

Har du taget modul 1 og 2 på læsevejlederuddannelsen, så mangler du kun modulet Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. så har du de tre moduler, der udgør uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen. Som læsevejleder i grundskolen arbejder du med skolens sprog- og læseudvikling både på det organisatoriske og det undervisningspraktiske niveau. Du får en central funktion i forbindelse med vejledning og samarbejde med kolleger om udviklingen af sprog- og læseudviklingen på skolen.

Afgangsmodul

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retning Læsevejledning i grundskolen. Afgangsprojektet skal demonstrere teoretisk læsefaglig viden og videnskabeligt forankrede kompetencer inden for skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og -undervisning, herunder at kunne identificere, vurdere og handle på skriftsproglige problemstillinger i praksis. Projektet skal afspejle kompetencer inden for professionel vejledning i forhold til skriftsproglige didaktiske tiltag målrettet relevante elev- og faggrupper.