Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Danskvejleder i skolen

Kvalificer dine kompetencer til at igangsætte og udvikle indsatser i forbindelse med skolens undervisning i dansk og få styrket dine vejleder- og koordinatorkompetencer.

Med uddannelsesforløbet inden for retningen danskvejleder kan du målrette din pædagogiske diplomuddannelse, så den er særlig relevant for dit arbejde som dansklærer og -vejleder. Samtidig udvikles dine kompetencer til at bidrage til udviklingen af faget dansk på din skole.

Du får ny faglig viden, der gør, at du som danskvejleder aktivt kan styrke danskundervisningen på skolen. På baggrund af viden om danskfagets indhold og didaktik lærer du at vejlede fagkollegaen, fagteamet, ledelsen og forældrene.

Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i sprogpædagogik og sproglig vejledning, viden om sprogets betydning for børns udvikling og læring samt forståelse for relationen mellem litteratur og didaktik.