Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Matematikvejleder i skolen

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen.

På uddannelsesforløbet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og aktiviteter inden for matematikfaget med henblik på at kunne vejlede fagkolleger, fagteam og ledelse.

Du opnår kompetencer til at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen samt stimulere udviklingsarbejdet og på den måde være med til forbedre matematikundervisningen.

Derudover tilegner du dig viden og færdigheder til at identificere og beskrive relevante problemstillinger og handlemuligheder inden for matematikundervisning og -formidling.

Moduler

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik, gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen. Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at vælge og anvende metoder samt kombinere faglig viden med didaktisk viden til identifikation af, refleksion over og vurdering af problemstillinger i praksis. Desuden kvalificeres du til at kunne igangsætte og stimulere den faglige debat, udviklingsarbejder samt vejlede om didaktiske perspektiver i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i henhold til gældende læseplaner. Hermed bliver du kvalificeret til at kunne udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen.

Afgangsmodul

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retningen matematikvejleder. I afgangsprojektet får du anledning til at vise, hvordan du kan kvalificere matematiklærere undervisning. Samtidigt kvalificerer du dig til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i matematik. Gennem afgangsprojektet fordyber du dig og formidler dine kompetencer til at planlægge, gennemføre, evaluere og analysere undervisning og undervisningsaktiviteter inden for matematik - med særligt fokus på at kunne vejlede kolleger og ledelse.