Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Naturfagsvejleder i skolen

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Så skal du måske overveje at uddanne dig til naturfagsvejleder.

Uddannelsesforløbet er for dig, som er naturfagslærer og ønsker at udbygge din viden om fagets tilrettelæggelsesformer og udviklingsmuligheder.

Du bliver klædt på til at vejlede fagkolleger, fagteam og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i naturfagsundervisning. Du rustes samtidig til at tage initiativ til udvikling af evalueringskultur på skolen inden for naturfag samt til at bidrage til den naturfaglige debat.

På uddannelsesforløbet til Naturfagsvejleder vil du få et grundlag for at kunne varetage en styrende funktion for skolens naturfagsundervisning. Derudover lærer du at initiere og bidrage til skolens udviklingsplaner på det naturfaglige område samt at udvælge og anvende den nye viden og naturfagsdidaktiske forskning i praksis.

Moduler

Naturfagenes sammenhæng og indhold

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Overvejer du eller er du allerede i gang med uddannelsesretningen Naturfagsvejleder? Så er dette modul måske noget for dig. På modulet bliver du undervist i at kunne påtage sig ansvar for og være initiativtager til naturfagligt samarbejde på tværs af skolens fagrækker samt udvikling af skolens naturfaglige undervisning, fx kontakt til eksterne læringsmiljøer.

Skolens naturfaglige kultur

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Så skal du måske overveje at uddanne dig til naturfagsvejleder. Du bliver klædt på til at vejlede fagkolleger, fagteam og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i naturfagsundervisning. Du rustes samtidig til at tage initiativ til udvikling af evalueringskultur på skolen inden for naturfag samt til at bidrage til den naturfaglige debat. På uddannelsesforløbet til Naturfagsvejleder vil du få et grundlag for at kunne varetage en styrende funktioner for skolens naturfagsundervisning. Derudover lærer du at initiere og bidrage til skolens udviklingsplaner på det naturfaglige områder, samt at udvælge og anvende den nye viden og naturfagsdidaktiske forskning i praksis.

Afgangsmodul

Afgangsprojektet afslutter naturfags vejlederuddannelsen. Med afgangsprojektet viser du, hvordan du kan varetage koordinerende, rådgivende, styrende og udviklende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i alle naturfag. Gennem projektet opnår du kvalifikationer til at samarbejde med kolleger og ledelse om planlægning, gennemførsel og evaluering af naturfaglig undervisning. Samtidigt vil der være fokus på, hvordan du tilrettelægger læringsaktiviteter og pædagogisk udvikling, så kollegernes undervisningskompetence udvikles til gavn for eleverne, deres læringsudbytte og almene dannelse.