Gå til hovedindhold

Individuel kompetencevurdering

Hvornår har du brug for en individuel kompetencevurdering (IKV)?
Du har brug for en IKV, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en professionsbacheloruddannelse.

Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Sidste frist for ansøgning om en individuel kompetencevurdering er den 15. marts kl. 12.00.

Vi vurderer om:

Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav 

Hvis du får en positiv vurdering, betyder det at du har fået dispensation for adgangskravet. En positiv vurdering kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2 (gælder ikke for ansøgere til læreruddannelsen, der skal deltage i en optagelsessamtale). En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

 

Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, skal du gøre følgende:

Svar på ansøgning

Du får svar på din IKV ultimo juni. Hvis du gives en positiv IKV, indgår du i fordelingen af studiepladser i kvote 2 på lige fod med andre kvote 2 ansøgere (gælder ikke for ansøgere til læreruddannelsen, der skal deltage i en optagelsessamtale).

Du får svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne. Hvis du gives afslag på din IKV, modtager du en vejledning i forhold til, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive vurderet adgangsberettiget til uddannelsen.