Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Uddannelsens moduler og opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

  • Tre obligatoriske moduler (i alt 15 ECTS)
  • Valgfrie moduler (i alt 30 ECTS) heraf kan 15 ECTS vælges uden for fagområdet, fx. kan du vælge fag inden for ledelse og projektledelse
  • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Hele diplomuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Læs mere om de enkelte moduler og tilmeld dig her

Det får du ud af uddannelsen

  • Du lærer at kombinere viden om mikrobiologi og biokemi med teknologisk indsigt.
  • Du opnår  færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.
  • Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af aktive biologiske ingredienser. Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling. Ved at tage uddannelse på diplomniveau løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver på et højt fagligt niveau.

Praktisk information

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til driftsoperatører, laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her 

Kontakt en konsulent

Kirsten Hauge (kiha)

Administrativ ledelseskonsulent
Centre for Engineering and Science
Kalundborg