Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Det får du ud af uddannelsen

  • Du lærer at kombinere viden om mikrobiologi og biokemi med teknologisk indsigt.
  • Du opnår  færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.
  • Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af aktive biologiske ingredienser. Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling. Ved at tage uddannelse på diplomniveau løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver på et højt fagligt niveau.

Er du optaget efter november 2019, følger du Studieordningen rev. 12. november 2019 og vil med en fuld uddannelse på 60 ECTS point have ret til at anvende betegnelsen TD Bioteknologi, Procesteknologi og Kemi eller den tilsvarende engelske betegnelse Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til driftsoperatører, laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Praktisk information

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Tlf.: 7248 2712 
Læs mere her 

Kontakt en konsulent

Steen Mandsfelt Eriksen (stme)

Uddannelsesleder
Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi
Kalundborg

Kirsten Hauge (kiha)

Administrativ ledelseskonsulent
Centre for Engineering and Science
Kalundborg