Gå til hovedindhold

Moduler og uddannelsens opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

  • Tre obligatoriske moduler (i alt 15 ECTS)
  • Valgfrie moduler (i alt 30 ECTS) heraf kan 15 ECTS vælges uden for fagområdet, fx. kan du vælge fag inden for ledelse og projektledelse
  • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Hele diplomuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Klik på det modul du gerne vil tilmelde dig

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges med en eller to undervisningsdage pr. uge. Vi forventer at du er studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her