Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Ordblindeunderviser for voksne

Tag uddannelsen til ordblindeunderviser for voksne og få viden om og konkrete værktøjer til at undervise unge i ungdomsuddannelse og voksne, der har brug for støtte til at klare hverdagens læse- og skrivekrav.

Med uddannelsen til ordblindeunderviser opnår du kompetencer inden for afdækning af skriftsprogsfærdigheder, herunder analyse og vurdering af LST-programmer, test og undervisningsmaterialer samt formidling af skriftsproglige forudsætninger og vanskeligheder.

Med afsæt i forskningsbaseret viden, vil du efter endt uddannelse kunne planlægge, gennemføre og evaluere individuel målrettet undervisning for unge og voksne med udgangspunkt i relevant viden om dansk skriftsprog, herunder bl.a. fonetik, fonologi, morfologi, ortografi og syntaks.

Endelig vil du ud fra din specialiserede viden kunne reflektere didaktisk over deltagerforudsætninger, læringsindhold og rammefaktorer i undervisning, herunder funktionel inddragelse af læse-/skriveteknologi.

Om uddannelsen

Uddannelsesforløbet er målrettet undervisere på ungdomsuddannelser som fx FGU og EUD, ordblindeundervisning for voksne samt andre fagprofessionelle.

Uddannelsen til Ordblindeunderviser for voksne består af nedenstående to moduler fra den pædagogiske diplomuddannelses retning "Undervisning og vejledning for unge og voksne". Herefter er du kvalificeret til at undervise voksne og unge med ordblindhed.

Hvis du ønsker en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse  med retningen "Undervisning og vejledning for unge og voksne", hvor du kvalificeres til ordblindeunderviser for voksne skal du gennemføre nedenstående to retningsspecifikke moduler, + et valgfrit modul. Her anbefaler vi, at du vælger modulet "Læse- og skriveteknologi". Derudover skal du gennemføre de to gennemgående obligatoriske moduler  +  retningens afgangsmodul

Læs mere om uddannelsen to moduler og suppleringsmodulet herunder