Gå til hovedindhold

Palliation og hverdagsliv

Kroniske sygdomme er en stor samfundsmæssig udfordring. Vi udvikler metoder og redskaber, der hjælper til et meningsfuldt hverdagsliv.

Forskningsmiljøet fokuserer på at udvikle viden og indsatser målrettet til at leve et meningsfuldt hverdagsliv trods kronisk og fremadskridende sygdom.

Målet i forskningsmiljøet er at kortlægge, udvikle, implementere og evaluere palliative indsatser med fokus på hverdagslivet. Der fokuseres på forebyggelse og sundhedsfremme samt rehabilitering og palliative indsatser. Indsatserne udvikles og evalueres i tæt samarbejde med den praksis, de er målrettet og inddrager de aktører, som er aftagere af indsatserne, herunder borgere, patienter og pårørende. Indsatserne omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger og de bliver udviklet i et tæt tværprofessionelt samarbejde samt i samspil med Absalons efter- og videreuddannelse på området..

Forskningsmiljøet samarbejder med forskere på nationale og internationale universiteter samt med regioner, kommuner, almen praksis, den private sektor samt patientforeninger og interesseorganisationer.

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC Viden