Gå til hovedindhold

Uddannelsesudvalg

Professionshøjskolen Absalon har 13 uddannelsesudvalg – et for hver af grunduddannelserne.

På Absalon er vi optaget af at skabe de bedste rammer for, at uddannelsesudvalgenes arbejde sætter klare aftryk på vores uddannelser - herunder synergien mellem Grunduddannelse, Forskning og Udvikling og Efter- og Videreuddannelse. Både i forhold til de brede strategiske dagsordener, som præger hele Absalon som uddannelsesinstitution, og i forhold til udviklinger i de enkelte uddannelsesområders indhold og form.

Uddannelsesudvalgenes arbejde

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Derudover er udvalgenes formål og medlemmernes væsentlige opgaver også at være ambassadører for uddannelsernes uddannelsesområder i forhold til omverdenen, at sikre sammenhæng mellem uddannelserne og praksis/aftagerfeltet samt at rådgive, drøfte og ideudvikle i forhold til uddannelsernes kerneopgaver.

Der afholdes for hver uddannelse minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. Centerchefen og udvalg står for denne vurdering. 

Ligeledes afholdes årligt et formandsmøde, hvor formændene for uddannelsesudvalgene mødes med formanden for Absalons bestyrelse samt direktion og centerchefer. 

Vedtægt

Vedtægten  er godkendt på bestyrelsesmødet den 4. marts 2022 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægtsregler om vedtægtsændringer. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen Absalon, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.