Gå til hovedindhold

Whistleblowerordning på Absalon

Absalon har en whistleblowerordning, hvor du som medarbejder kan indberette oplysninger om overtrædelser af f.eks. EU-retten, bl.a. vedr. udbudsregler, økonomisk kriminalitet, hvidvask og andre alvorlige forhold.

En whistleblowerordning er en selvstændig og uafhængig indberetningskanal, som er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen udgør desuden et supplement til muligheden for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

For medarbejdere, der oplever krænkende handlinger stiller Absalon udover ovenstående henvisningskanaler også en ekstern hotline og psykologhjælp hos Crecea til rådighed. 

Hvem kan benytte ordningen?

Whistleblowerordningen er for Absalons medarbejdere, der i forbindelse med deres arbejde har fået mistanke om eller kendskab til alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Som whistleblower er man som udgangspunkt beskyttet mod repressalier, herunder afsked.

Ordningen omfatter alle nuværende medarbejdere uanset om ansættelsen er tidsbegrænset eller på deltid. Derimod omfatter ordningen fx ikke frivillige, lønnede/ulønnede praktikanter eller selvstændigt erhvervsdrivende, som Absalon samarbejder med.

Hvordan gør jeg?

Absalon har valgt Kammeradvokaten som leverandør af Absalons whistleblowerordning. Kammeradvokaten tilbyder en ”alt-i-et”-løsning, herunder webbaseret IT-løsning og overholdelse af GDPR- og anonymitetskrav.

På portalen kan du læse retningslinjerne for whistleblowerordningen, ligesom du der kan finde persondataretningslinjerne. Heri kan du læse nærmere om anonymitet og håndteringen af personoplysninger.

Gå til portalen her