Gå til hovedindhold

Strategisk rammekontrakt

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra den 1. januar 2022 til 31. december 2025

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Der er en tæt sammenhæng mellem Absalons strategi 2025 og den strategiske rammekontrakt og Absalon samt Uddannelses- og Forskningsministeriet har aftalt følgende strategiske mål for de kommende fire år:

Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet i Region Sjælland med dimittender med relevante kompetencer.

Strategisk mål 2: De studerende har et højt studieengagement, læringsudbytte og trivsel.

Strategisk mål 3: Opdaterede og specialiserede kompetencer gennem styrket efter- og videreuddannelse.

Strategisk mål 4: Styrkelse af forsknings- og udviklingsaktiviteterne og det regionale videnkredsløb.

Opgørelse af målopfyldelse for strategisk rammekontrakt 2018-2021

I Samlet opgørelse af målopfyldelse for Absalons strategiske rammekontrakt 2018-2021 samt de tilknyttede bilag gøres der status i forhold til målene i den strategiske rammekontrakt for hele kontraktperioden 2018-2021. Opgørelsen er indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2022.

 

Opgørelse af målopfyldelse for strategisk rammekontrakt 2018-2021

I Samlet opgørelse af målopfyldelse for Absalons strategiske rammekontrakt 2018-2021 samt de tilknyttede bilag gøres der status i forhold til målene i den strategiske rammekontrakt for hele kontraktperioden 2018-2021. Opgørelsen er indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2022.

Download: