Gå til hovedindhold

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt og konkretiseret i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Bestyrelsesmedlemmer

Jens Stenbæk (Formand)
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Bente Sorgenfrey (Næstformand)
Formand FTF – udpeget til bestyrelsen af FT

Carsten Rasmussen
Borgmester, Lejre Kommune,  Udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen

Gitte Løvgren
Direktør, Ringsted Kommune - udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening

Gitte Simoni
Regionsrådsmedlem, Region Sjælland - udpeget af Regionsrådet

Henrik Stapelfeldt
Senior Quality Manager, CP Kelco – udpeget af DI og Dansk Erhverv i forening

Mads Eriksen
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Ricco Norman Dyhr
Sygehusdirektør, Nykøbing F. Sygehus - udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Stine Gry Roland
Head of Communications and Public Affairs, Novo Nordisk - udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Kirsten Olsen
Medarbejderrepræsentant

Sofia Esmann Busch
Medarbejderrepræsentant

Nichlas Arne Nymann
Studenterrepræsentant

Vacant
Studenterrepræsentant

 

 

 

Download

Møder 2021

Møder 2018 - 2020