Gå til hovedindhold

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. Bestyrelsen konstituerer sig den 11. maj 2022.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Jens Stenbæk

Bestyrelsesformand for Andel
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Næstformand
Bente Sorgenfrey

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Øvrige medlemmer:

Lars Hoppe Søe
Medlem af Næstved Byråd
Udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen

Tina Boel
Medlem af Regionsrådet
Udpeget af Regionsrådet

Lasse Bjerg Jørgensen
Hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for uddannelse og forskning
Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Gitte Løvgren
Direktør i Ringsted Kommune
Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening

Ricco Norman Dyhr
Sygehusdirektør for Nykøbing Falster Sygehus
Udpeget af direktionen for Region Sjælland

John Bo Jakobsen
Head of Design and Engineering hos Poul Johansen Maskiner A/S
Udpeget af DI og Dansk Erhverv i forening

Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Stine Gry Roland
Director, Communications and Public Affairs hos Novo Nordisk
Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Kirsten Olsen
Studiesekretær
Medarbejderrepræsentant

Charlotte S. L. Haven
Lektor
Medarbejderrepræsentant

Lucas Otterstrøm Hyttel
Studenterrepræsentant

Nicolaj Børager Jensen
Studenterrepræsentant

Download