Gå til hovedindhold

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. Bestyrelsen konstituerer sig den 11. maj 2022.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Jens Stenbæk


Bestyrelsesformand for Andel

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Næstformand

Bente Sorgenfrey


Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Øvrige medlemmer:

Lars Hoppe Søe

Medlem af Næstved Byråd

Udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen

Tina Boel

Medlem af Regionsrådet

Udpeget af Regionsrådet

Lasse Bjerg Jørgensen

Hovedkasserer i BUPL og politisk ansvarlig for uddannelse og forskning

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Gitte Løvgren

Direktør i Ringsted Kommune

Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening

Ricco Norman Dyhr

Sygehusdirektør for Nykøbing Falster Sygehus

Udpeget af direktionen for Region Sjælland

John Bo Jakobsen

Head of Design and Engineering hos Poul Johansen Maskiner A/S

Udpeget af DI og Dansk Erhverv i forening

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Stine Gry Roland

Director, Communications and Public Affairs hos Novo Nordisk

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Kirsten Olsen

Studiesekretær

Medarbejderrepræsentant

Charlotte S. L. Haven

Lektor

Medarbejderrepræsentant

Lucas Otterstrøm Hyttel

Studenterrepræsentant

Nicolaj Børager Jensen

Studenterrepræsentant

Download