Gå til hovedindhold

Bæredygtighedspolitik

Professionshøjskolen Absalon ønsker at bidrage til den grønne omstilling og skabe fokus på bæredygtighed. Det gør vi gennem en vedvarende indsats for at mindske de klima- og miljømæssige aftryk, som vi uundgåeligt vil sætte i forbindelse med den daglige campusdrift. 

Vi tænker bæredygtighed på tværs af al drift i vores organisation. Fra kantine til indkøb. Fra affaldssortering til genbrug af inventar. Og fra reduktion af CO2-udledningen på vores campusser til mere biodiversitet på vores udearealer. 

Absalon har ca. 800 ansatte og ca. 10.000 studerende på vores grund-, efter- og videreuddannelser. Ved at bruge vores ressourcer på en ansvarlig og bæredygtig måde vil vi inspirere alle, der har deres gang på vores campusser. Det gør vi ved at skabe synlighed om vores indsatser og resultater samt at nudge bæredygtig adfærd, så det bliver lettere for alle at bidrage til den grønne omstilling. 

Vi har allerede skabt mange resultater, og det ønsker vi at fortsætte med de kommende år. Derfor arbejder vi fortløbende med at videreudvikle vores indsatser, og vi følger fra ledelsesmæssigt hold systematisk udviklingen i vores bæredygtighedsindsatser blandt andet med udgangspunkt i relevante data, der kan følges år for år. I takt med udviklingen vil vi også revidere bæredygtighedspolitikken.  

I 2024 vil vi arbejde med at:

  • udarbejde biodiversitetsplan for alle campusser 
  • få økologisk spisemærke i sølv
  • reducere papirforbrug i forhold til print.
  • indgå grønne indkøbsaftaler som sikrer, at vi lever op til bæredygtighed. 
  • udarbejde plan for investeringer på bygninger ift. CO2- og klimaaftryk
  • reducere brug af engangsemballage og pap
  • brugt it-udstyr sendes retur til leverandør, som kan genbruge det.
  • genbruge gamle møbler og ombetrække, hvis muligt.
  • synliggøre udviklingen i campussernes CO2-udledning i årsregnskabet