Gå til hovedindhold

Studenterrådet

Studenterrådet består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder.

I Studenterrådet kan studerende på Professionshøjskolen Absalon formelt samles og tale om studieliv, kvaliteten af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet kan blive bedre.

Formandskabet
Studenterrådet har et fælles formandskab bestående af en formand og en næstformand.

To medlemmer i bestyrelsen
De studerende har to repræsentanter i Professionshøjskolen Absalons bestyrelse. Disse studenterrepræsentanter vælges af og blandt de studerende.

Gode idéer bakkes op med en pose penge
Studenterrådet har hvert år mulighed for at få økonomisk støtte fra Professionshøjskolen Absalon - penge,  som kan bruges til at arrangere forskellige faglige og sociale arrangementer, understøtte projekter, indkøbe udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø.

Tilskud til studerendes råd 2024
Uddannelses- og Forskningsministeriet giver tilskud til studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner. Absalon modtager i år i alt kr. 64.595 kr. og fordelingen af dette tilskud til studenterforeningerne på Absalon kan ses under de enkelte faner herunder

Grundbeløb: 10.500,00

Studenterbestand pr. 1/10-2023: 7.825

Bestandfordelt tilskud: 55.095,00

Total: 64.595,00

Tablist controls