Del

Studenterrådet

Studenterrådet består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder.

I Studenterrådet kan studerende på Professionshøjskolen Absalon formelt samles og tale om studieliv, kvaliteten af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet kan blive bedre.

Formandskabet
Studenterrådet har et fælles formandskab bestående af en formand og en næstformand.

To medlemmer i bestyrelsen
De studerende har to repræsentanter i Professionshøjskolen Absalons bestyrelse. Disse studenterrepræsentanter vælges af og blandt de studerende.

Gode idéer bakkes op med en pose penge

Studenterrådet har hvert år mulighed for at få økonomisk støtte fra Professionshøjskolen Absalon - penge,  som kan bruges til at arrangere forskellige faglige og sociale arrangementer, understøtte projekter, indkøbe udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø.

Tilskud fra Styrelsen fra Videregående Uddannelser til Studenterrådet

Styrelsen for Videregående uddannelser har givet Studenterrådet et tilskud på 54.904 kr. i 2019.

Lokation Grundbeløb Studenterbestand Bestandfordelt tilskud Total
Holbæk 1500 90 428 1928
Kalundborg 1500 124 583 2083
Nykøbing 1500 908 4286 5786
Næstved 1500 1213 5727 7227
Roskilde 1500 4106 19392 20892
Slagelse 1500 1388 6564 8064
Sorø 1500 369 1742 3242
Vordingborg 1500 886 4182 5682
I alt 12000 9084 42904 54904

 

 

Formandskabet

Bestyrelsesmedlemmer

Få Studenterrådets nyhedsbrev

Besøg studenterådet på Facebook