Del

Studenterrådet

Studenterrådet består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder.

I Studenterrådet kan studerende på Professionshøjskolen Absalon formelt samles og tale om studieliv, kvaliteten af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser og ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet kan blive bedre.

Formandskabet
Studenterrådet har et fælles formandskab bestående af en formand og en næstformand.

To medlemmer i bestyrelsen
De studerende har to repræsentanter i Professionshøjskolen Absalons bestyrelse. Disse studenterrepræsentanter vælges af og blandt de studerende.

Gode idéer bakkes op med en pose penge

Studenterrådet har hvert år mulighed for at få økonomisk støtte fra Professionshøjskolen Absalon - penge,  som kan bruges til at arrangere forskellige faglige og sociale arrangementer, understøtte projekter, indkøbe udstyr mv., som understøtter det gode studiemiljø.

Tilskud fra Styrelsen fra Videregående Uddannelser til Studenterrådet

Styrelsen for Videregående uddannelser har givet Studenterrådet et tilskud på 58.158 kr. i 2020

Lokation

Grundbeløb

Studenterbestand

Bestandfordelt tilskud

Total

Holbæk

1.500,00

147

716,04

2.216,04

Kalundborg

1.500,00

177

862,17

2.362,17

Nykøbing

1.500,00

954

4.646,97

6.146,97

Næstved

1.500,00

1212

5.903,70

7.403,70

Roskilde

1.500,00

4247

20.687,32

22.187,32

Slagelse

1.500,00

1534

7.472,18

8.972,18

Sorø

1.500,00

298

1.451,57

2.951,57

Vordingborg

1.500,00

907

4.418,05

5.918,05

I alt

12.000,00

9.476

46.158,00

58.158,00

Bestyrelsesmedlemmer

Ved valget i 2021 var der kun en kandidat til de to poster, hvorfor en ene bestyrelsespost er vakant.

Formandskabet

Besøg studenterådet på Facebook