Del

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af de seks professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 800 medarbejdere, 9.000 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse.

Professionshøjskolen Absalon skal løfte uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden.

Vores uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. De er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.

Hos Professionshøjskolen Absalon lægger vi vægt på høj faglighed, levende studiemiljø og internationale horisonter. Vores mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre vores uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

Professionshøjskolen Absalon
Søndre Stationsvej 30
4200 Slagelse
Tlf. 7248 1000
absalon@pha.dk
CVR. NR. 30 87 43 23

Gode eksempler på bæredygtige uddannelser i hele Danmark

En ny ingeniøruddannelse i Kalundborg er resultatet af et intensivt samarbejde mellem virksomheder, kommuner,regionen, ungdomsuddannelser og Absalon