Gå til hovedindhold

Fokusområde Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Det får I, når I samarbejder med os

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den pædagogiske læreplan.

Det pædagogiske grundlag i Den pædagogiske læreplan sætter fokus på en lang række indsatsområder, som hver især og sammen kan styrke dagtilbuddenes faglige kvalitet. Absalon står klar til at hjælpe jer i arbejdet med at dykke længere ned i disse indsatsområder.

Vi har fokus på

  • Magiske lege- og læringsmiljøer, hvor der er plads til, at alle børn og voksne kan udvikle sig gennem legen.
  • Idræt, krop og bevægelse. Her tilbyder Absalon 3 moduler, der med forskellige afsæt kvalificerer det pædagogiske arbejde med at styrke gode bevægelseskulturer i dagtilbud
  • Børns sproglige udvikling, hvor Absalon tilbyder tre sprogmoduler. Modulerne kan tages enkeltvis, eller du kan tage alle tre moduler og blive sprogvejleder.
  • Science i dagtilbud, hvor du bliver klædt på til at arbejde sciencepædagogisk både i og væk fra naturen, og som en naturlig del af hverdagens forskellige læringsmiljøer
  • Den professionelle vejleder, hvor Absalon tilbyder tre vejledningsmoduler, som kan tages særskilt eller som en pakkeløsning.

For medarbejdere der arbejder med de 0-2 årige, er der fokus på Tidlig indsats. Gå i dybden med udvikling af kvaliteten i dagtilbud for 0-2 årige børn og familier i udsatte positioner.

Bliv skarp på betydningen af de første 1000 dage i et barns liv og til at håndtere dilemmaer og komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed relateret til tidlig indsats.

Absalon udbyder forløb for pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere. Der er tale om de obligatoriske forløb som indgår i kompetenceløftet ”1000-dages programmet – en bedre start på livet”.