Gå til hovedindhold

Fokusområde Det specialiserede børneområde

Det specialiserede børneområde kalder på et stærkere samspil mellem det almene- og det specialpædagogiske. Det stille nye og store krav til den pædagogiske faglighed.

Der er sket en eksplosiv stigning i antallet af unge der mistrives. Det er en gråzone af forskellige former for udsathed, som kan føre til at en stor gruppe af unge ender i en mere permanent form for udsathed.

Mulige årsager til denne markante stigning i forhold til mistrivsel er kompleks, men forskning peger på at især forhold som en markant præstationskultur, højere tempo samt tendenser til psykologisering skaber fremmedgørelse og heraf oplevelse af afmagt og kontroltab samt angst og depression.

Når vi skal håndtere denne nye gruppe af udsatte unge, så kræver det nye perspektiver på pædagogiske tilgange og indsatser. I Absalon tilbyder vi moduler og kurser med fokus på  det pædagogiske arbejde både i forhold til de unge, men også i forhold til samarbejdet med forældrene.

Skal vi skræddersy et uddannelsesforløb til dig og dine kollegaer?

Kontakt en af vores konsulenter og hør om mulighederne.