Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Idræt, krop og bevægelse

Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende, evaluerende og koordinerende funktioner omkring idræt, krop og bevægelse - samt styrk dine evner til at planlægge, iværksætte og justere relevante og målrettede aktiviteter med fokus på bevægelseskultur og kropslig læring.

Uddannelsesretningen er målrettet dig, der vil udvikle færdigheder i at arbejde med udvikling af egen praksis med blik for kropsudfoldelse og bevægelsesfremmende læringsmiljøer ude og inde.

Uddannelsesretningen er for dig, der enten er beskæftiget inden for institutionssektoren, uddannelsessektoren, social- og sundhedssektoren eller arbejder med børn, unge og voksnes fritid.

Et enkelt modul. Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.