Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Den professionelle konsulent og faglige leder

Er du pædagogisk konsulent, udviklingskonsulent eller faglig leder - og står du i spidsen for at fremme faglig udvikling og kvalitet i pædagogisk praksis, eller går du med et ønske om karriereskift i den retning?

Pædagogiske konsulenter, udviklingskonsulenter og faglige ledere har gennem de sidste år oplevet ændrede krav til måden, der arbejdes på.

Som pædagogisk konsulent og faglig leder forventes det, at du er i stand til at lede processer, facilitere, vejlede og rådgive samt sikre kvaliteten i den faglige pædagogiske  praksis. Det kalder på kompetencer til systematisk at lede og facilitere forandrings– og forankringsprocesser, der bl.a står på viden om organisationer, faciliteringsmetoder og projektledelse.

Vi her samlet en række moduler, der giver dig formelle kompetencer til at bidrage til:

  • Opbygning af en samskabende kultur, hvor den pædagogiske konsulent og den faglige leder bruger hinandens forskellige roller og kompetencer optimalt
  • Opbygning af metoder og styringsværkstøjer som med fordel kan anvendes i bestræbelsen på at komme fra projekt til drift
  • Opbygning af viden og færdigheder i et laboratorium, hvor det handler om at samskabe samt at finde en platform og et rum til kvalificeret dialog.

Man kan tage ét modul eller sammensætte en pakkeløsning med flere moduler. Alle moduler kan vælges på tværs af modulindhold og arbejdsfunktion / jobtitel. Kombinationsmulighederne er mange.

Moduler og kurser

Ledelse af pædagogiske processer

Vil du styrke dine kompetencer til at lede pædagogiske processer og arbejde med pædagogiske udviklingsprojekter? Organisationers struktur og kultur sætter rammerne for det pædagogiske arbejde. Som pædagog eller leder skal du kunne arbejde og indgå i samarbejde om pædagogiske udviklingsprojekter og kunne evaluere pædagogiske indsatser. Det kræver indsigt, viden og kompetence til at kunne arbejde med udviklingsprocesser - og kunne tage pædagogisk faglig ledelse på organisationens udvikling og udvikling af tiltag og interventioner.

Samskabende processer i organisationer

Vil du gerne blive dygtigere til og opleve større sikkerhed i forhold til at facilitere og drive samskabelsesprocesser? Samskabelse er en måde at arbejde med faglig og organisatorisk udvikling, der er målrettet dét, der er kerneopgaven. I dette bliver det afgørende, at man som konsulent eller faglig leder har blik for samskabelsesprocessens dynamikker og redskaber til at facilitere og drive processer, hvor forskellige aktører arbejder sammen om at finde løsninger.