Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Fritidspædagog

Vil du, med styrket faglighed og kompetence bidrage til at udvikle en mangfoldig være- og bæredygtig fritidspædagogisk praksis?

Det fritidspædagogiske område er i stadig bevægelse og forandring, der kræver faglig opkvalificering for at sikre, at fritidspædagoger kan arbejde fagligt kvalificeret med børn og unges trivsel, læring og udvikling. Dertil kommer fritidspædagogikkens særlige potentiale for at skabe bedre trivsel for børn og unge i kraft af, at fritidspædagogik er pædagogik for “fritiden”. 

Undersøgelser understreger, at fritidspædagogik netop kan være et sted for trivsel og peger bl.a. på, at det er i fritidstilbud, at børn og unge oplever et tilbud om uforpligtende fællesskaber, og tilbud som kan være et præstationsfrit sted for oplevelse af væredygtighed. 

Det er af stor betydning, at fritidspædagoger har faglige kompetencer, der kan imødegå de vilkår og dilemmaer, som børn og unge i tiden står i –  herunder at fritidspædagoger har kompetencer til at støtte børn og unges udvikling på en helhedsorienteret og relevant måde.

Uddannelsen klæder dig på til at skabe meningsfulde sammenhænge i og på tværs af børns og unges alder og miljø

Du lærer bl.a. om:

  • Fritidspædagogikkens historie og de lovgivningsmæssige rammer
  • Børns og unges trivsel og deres fysiske såvel som psykiske udvikling
  • Æstetiske, legende og kreative udtryksformer
  • Samarbejde med relevante aktører om komplekse problemstillinger
  • Evaluering af fritidspædagogiske processer og aktiviteter