Gå til hovedindhold
Børn i klasseværelse

Uddannelsesretning Børnehaveklasseleder

Vil du styrke dine kompetencer til ledelse af børnehaveklasser?


Som børnehaveklasseleder står du i spidsen for at skabe aktive, trygge og legende pædagogiske læringsmiljøer, hvor der er fokus på fællesskaber og lige deltagelsesmuligheder for alle børn. Som børnehaveklasseleder møder man børn, der er i overgangen fra dagtilbud til skole, hvorfor indsigt i hvad der er på spil i overgange er væsentligt for at kunne arbejde med børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende fællesskaber. Det kalder på indsigt, viden om og færdigheder til at kunne arbejde med klasserumsledelse målrettet denne børnegruppe.

Samtidigt med fokus på eleverne, har du som børnehaveklasseleder brug for kompetencer til at samarbejde med forældre, kolleger og ressourcepersoner i fælles bestræbelse på børnenes alsidige udvikling.

Med retningen børnehaveklasseleder, er det målet, at du får kompetencer til at kunne:

  • Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb i børnehaveklassen, hvor legen er grundlæggende
  • Skabe undersøgelsesbaserede og legende pædagogiske læringsmiljøer med fokus på det inkluderende fællesskab og deltagelsesmuligheder for alle børn i børnehaveklassen
  • Indgå i samarbejde med forældre, kollegaer og ressourcepersoner om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i deres første skoleår.

 

Om uddannelsesretningen

Uddannelsesretningen retter sig mod pædagoger og lærere, der ønsker at efteruddanne sig til børnehaveklasseledere eller ønsker kompetenceudvikling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i overgangen fra dagtilbud til skole.

Alle moduler kan  tages selvstændigt, hvis du ønsker opkvalificering inden for et afgrænset område.

Hvis du ønsker en fuld Pædagogisk Diplomuddannelse  med uddannelsesretningen Børnehaveklasseleder skal du gennemføre mindst to nedenstående retningsmoduler + et valgfrit modul samt de to gennemgående obligatoriske moduler  +  retningens afgangsmodul

Læs mere om uddannelsesretningens moduler herunder

Retningsmoduler

Leg, kreativitet og læring

Er du børnehaveklasseleder, eller har du et ønske om at blive det? Så vil modulet i Leg, kreativitet og læring give dig gode forudsætninger for at arbejde med legens betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i indskolingen. Som børnehaveklasseleder arbejder du i krydsfeltet mellem leg og læring, mellem lærerig leg og legende læring eller bare følger børnenes spontane leg, som den udvikler sig. Diplommodulet handler om, hvordan børn og voksne kan mødes i kreative og legende fællesskaber og samtidig lære af hinanden og med hinanden i indskolingen.

Matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener

Hvordan kan man som børnehaveklasseleder arbejde med børns matematiske opmærksomhed og med naturfaglige fænomener på en legende måde? Som børnehaveklasseleder skal du kunne tilrettelægge legende og undersøgelsesbaserede læringsmiljøer, der giver børn mulighed for at udvikle deres matematiske opmærksomhed og få erfaringer med naturfaglige fænomener. På dette diplommodul bliver du klogere på, hvordan du kan gøre dette med afsæt i børnenes spørgsmål og aktive deltagelse.

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Er du børnehaveklasseleder, eller ønsker du at blive det, så vil dette modul give dig viden om børns sproglige, kommunikative og skriftsproglige udvikling. På dette modul får du indblik i, hvordan du bedst muligt støtter børn i børnehaveklassen til at indgå i gode sproglige og kommunikative stærke læringsmiljøer. Modulet giver dig desuden indsigt i forudsætningerne for den tidlige skriftsprogstilegnelse, samt hvordan du kan tilrettelægge arbejdet med dette med legen som udgangspunkt.