Gå til hovedindhold

Fokus på Tidlig indsats for børn i udsatte positioner

Stort set alle børn i alderen 1-6 år er i dagtilbud, og derfor spiller dagtilbuddene en afgørende rolle i indsatsen for tidligt at opspore og inkludere udsatte børn i det almindelige fællesskab.

Tidlig indsats gør en forskel 

En tidlig opsporing og inkluderende indsats i dagtilbuddene kan være helt afgørende for barnets videre udvikling. Indsatsen stiller høje krav til den pædagogiske faglighed. Krav der handler om kendskab til metoder til opsporing, viden om inkluderende læringsmiljøer, relationsopbygning og forældreinddragelse. Samtidig er det afgørende med en høj grad af tværfaglighed blandt de forskellige faggrupper, der er involveret i indsatsen. Det kræver kendskab til metoder til tværfagligt samarbejde.

Kompetenceforløbene som Absalon tilbyder sætter især fokus på holdninger, faglig viden, rammer og redskaber, så de understøtter en tidlig og inkluderende indsats.

Kompetenceforløbene findes i forskellige formater lige fra enkelte læringsdage, åbne og rekvirerede læringsforløb til diplommodulet  "Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner" 

Det pædagogiske personale har brug for ny og opdateret viden om emner som tilknytning, barnets tidlige udvikling, det tværprofessionelle samarbejde og forældresamarbejde. Derfor vil vi på Absalon gerne tilbyde vores viden og kompetencer på området, til at hjælpe med at implementere indsatsen i kommunerne