Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Seksualvejlederuddannelse

Er du optaget af, hvordan du støtte børn, unge og voksne inden for special- og socialområdet i forhold til seksualitet - både hvad angår udvikling og udøvelse af seksualitet?  

Med en uddannelse i seksualvejledning bliver du fagligt, professionelt og personligt kvalificeret til at støtte, vejlede og hjælpe børn, unge og voksne med særlige behov i forhold til deres seksualitet.

En uddannelse som seksualvejleder vil  give dig viden og forståelse af det professionelle arbejde med seksualitet hos mennesker i udsatte positioner. Formålet med uddannelsen er at styrke dine kompetencer  i din vejlederrolle og -funktion, så seksualitet indgår som et led i børn, unge og voksnes udvikling og livskvalitet. Dertil kommer at styrke dine kompetencer til at håndtere vanskeligheder og problemstillinger, fx i forhold til grænser og grænsesætning gennem vejledning og samarbejde.

Uddannelsen består af tre diplommoduler (10 ECTS) eller fagspecifikke kurser (1,5 ECTS)