Gå til hovedindhold

Fokusområde Pædagog i skole og fritid

Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel.
Vil du også sætte skub på det pædagogiske arbejde i skole og fritid og understøtte den pædagogiske faglige kvalitet inden for området?

Pædagogisk faglig kvalitet på 6-18 års området i SFO, klub eller skole har stor betydning for at skabe bedre trivsel for børn og unge.

Faglig kvalitet handler om at være opdateret på de seneste tendenser, pædagogiske tilgange og metoder for at kunne imødekomme de ændringer og udfordringer, som samfundet og børnene og de unge står i.

Det kalder på, at pædagoger har og kan anvende de nødvendige værktøjer til at forstå og arbejde med høj grad af diversitet og mangfoldighed på en inkluderende måde, idet børn og unge kommer fra forskellige kulturelle, sociale og følelsesmæssige baggrunde.

Vi kan tilbyde pædagogiske diplomforløb, oplæg, temadage og kompetenceudviklingsforløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføring i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier samt udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, ligesom I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Moduler

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner? Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde. Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Pædagogfaglighed og læreprocesser

På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed, som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i centrum. Folkeskolereformen i 2014 betød, at skolerne i høj grad også blev pædagogernes arena. For både lærer- og pædagogprofessionen betød det nye og ændrede samarbejdsformer. For pædagogprofessionen betød det en ny hverdag med svær navigation mellem fritid og skole. Pædagogerne skal nu i højere grad end tidligere rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål, i samarbejde med lærerne og andre aktører. På modulet får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed, i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende og ikke mindst begynde på en rejse, hvor omdrejningspunktet vil være dig og din pædagogfaglighed i en skolekontekst.