Gå til hovedindhold

Fokusområde Pædagog i skole og fritid

Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel. Finansloven 2022 har afsat midler, der giver mulighed for et løft af fritidspædagogikken i form af sociale normeringer. Når der sker en ændring af de strukturelle forhold, så får det en betydning for muligheden for at udvikle kvaliteten.

Absalon arbejder med kompetenceudvikling i forlængelse af følgende fem kvalitetsparametre:

  1. At alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber.
  2. At den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer.
  3. At børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene.
  4. At personalet systematisk indsamler viden om børn og unges trivsel og perspektiver samt deler den med hinanden.
  5. At personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børns og unges livsarenaer.

Vi kan tilbyde pædagogiske diplomforløb, oplæg, temadage og kompetenceudviklingsforløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføring i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier samt udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, ligesom I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.