Del

Diplom- og Akademiuddannelser

Vi tilbyder en bred vifte af diplom- og akademiuddannelser, der dækker alle professionsfelter samt ledelse. Derudover tilbyder vi særlige korte forløb, hvori der bl.a. kan indgå diplommoduler.

-  kompetencegivende videreuddannelser af høj kvalitet med udgangspunkt i praksis og med inddragelse af de nyeste forskningsresultater og publikationer i undervisningen.

Alle aktuelle moduler

Sammensæt din egen individuelle diplomuddannelse

Du kan sammensætte din egen individuelle diplomuddannelse på flere måder afhængig af dine personlige kompetenceudviklingsønsker og karrieremål.

En diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der er sammenlignelig med bachelorniveau. En diplomuddannelse kan tages på enten deltid eller heltid. Samlet udgør en diplomuddannelse 60 ECTS-point.

En specifik diplomuddannelse, hvor du vælger mellem de moduler, der udbydes inden for én diplomuddannelse

Du kan tilpasse den specifikke diplomuddannelse til din situation ved at vælge de valgfrie moduler og retninger på uddannelsen, som matcher netop dine behov. Under de forskellige diplomuddannelser kan du se, hvilke valgfrie moduler og retninger der findes inden for den/de uddannelser, der er relevante for dig.

Se diplomuddannelserne herunder

En specifik diplomuddannelse, hvor du har mulighed for at vælge moduler fra andre diplomuddannelser

Med udgangspunkt i en specifik diplomuddannelse kan du inddrage moduler fra andre diplomuddannelser, således at du skaber et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige kompetenceudviklingsønsker og karrieremål; eller som matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. 

Du kan sammensætte dit eget tværgående diplomuddannelsesforløb med moduler fra andre diplomuddannelser, da diplomuddannelserne refererer til samme bekendtgørelse.

Her ser du, hvor mange ECTS-point en diplomuddannelse tillader fra andre uddannelser:

Den pædagogiske diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den sociale diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse (tillader 15 ECTS-point)
Diplomuddannelse i psykiatri (tillader 15 ECTS-point)
Diplomuddannelse i ledelse (tillader 5 ECTS-point)
Den merkantile diplomuddannelse (tillader 10 ECTS-point)
Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (tillader 15 ECTS-point)

Et eksempel på en diplomuddannelse med et modul fra et andet område:

Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi

 1. Pædagogisk viden og forskning
 2. Pædagogisk – psykologisk intervention
 3. Gruppe- og organisationspsykologi
 4. Relationsarbejde i psykiatrien (fra Diplomuddannelse i psykiatri)
 5. Undersøgelse af pædagogisk praksis
 6. Afgangsprojekt
En fleksibel diplomuddannelse, hvor du vælger præcis de moduler, der har din interesse

Med en fleksibel diplomuddannelse kan du sammensætte præcis den diplomuddannelse, du ønsker, uden hensyntagen til en bestemt studieordning.

Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS point, hvoraf mindst 30 ECTS point skal være opnået ved fordybelse i et fagligt område og 15 ECTS point skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for det faglige område. Afgangsprojektet skal desuden forbinde de øvrige moduler.

Ønsker du en Fleksibel diplomuddannelse, skal der udarbejdes en personlig uddannelsesplan, der beskriver hele uddannelsesforløbet. Det er i denne proces vigtigt at forholde sig til, at afgangsprojektet skal danne syntese af alle foregående moduler.
Den personlige uddannelsesplan skal udarbejdes med hjælp og vejledning fra uddannelsesinstitutionen.
Du skal derfor henvende dig til en uddannelseskonsulent i Efter- og videreuddannelsen, som kan give dig vejledning til at sammensætte uddannelsesplanen.

Et eksempel på en fleksibel diplomuddannelse med moduler fra forskellige områder:

Fleksibel diplomuddannelse med fokus på vejledning, kommunikation og ledelse

 1. Særlige vejledningsbehov (fra Diplom i uddannelses, erhvervs – og karrierevejledning) 
 2. Innovation og kvalitet i vejledningsprocesser (fra Diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning)
 3. Karrierevejledning af voksne (fra Diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning)
 4. Kommunikation (fra Den sundhedsfaglige diplomuddannelse)
 5. Ledelse og kompetenceudvikling (fra Diplomuddannelse i ledelse)
 6. Afgangsprojekt

Se også: Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

Har du spørgsmål til, hvordan du sammensætter din individuelle diplomuddannelse, kan du kontakte:

Ledelse, forvaltning og merkantil

Med diplom i ledelse skaber du fundament for dit lederskab og styrker din lederrolle med ledelsesteori og inspiration fra nye metoder.
Lederuddannelse i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole i Odsherred
-en fleksibel videreuddannelse for administrative medarbejdere i den offentlige sektor
Et stærkt afsæt til professionel og innovativ virksomhedsdrift og forretningsudvikling. Absalon har særligt fokus på Leisure Mangement.
For dig der vil dygtiggøre dig i arbejdet med offentlig administration, samarbejde og problemløsning

Pædagogik, Skole og læring

Med en pædagogisk diplomuddannelse kan du udforske og fordybe dig i dine fagområder. Du får kompetencer til at skabe udvikling og forandring. …
Bliv klædt på med den nyeste viden om hvordan du arbejder med alle facetter inden for undervisning og læring på det erhvervspædagogiske område. …
Opnå kompetencer til at skabe og formidle kunstneriske og kulturelle oplevelser for børn og unge.
For dig der skal vejlede personer om uddannelse og om valg af erhverv ud fra deres egne forudsætninger og egenskaber.

Sundhed, rehabilitering og ernæring

Få kompetencer til selvstændigt at indgå i tværfagligt samarbejde i både offentlige og private virksomheder med ernæring og sundhed som…
Få kompetencer til at varetage specialiserede funktioner og til at indgå i udviklingsopgaver af høj kompleksitet på det sundhedsfaglige område. …
Få kompetencer til at varetage specialiserede funktioner og til at indgå i udviklingsopgaver af høj kompleksitet på det psykiatriske område.

Socialt arbejde og beskæftigelse

Få nye nye redskaber til at udvikle og udføre praktisk socialt arbejde på et videnskabeligt grundlag.
Fokus på udvikling og inddragelse af egen praksis og den samfundsmæssige kontekst beskæftigelsesindsatsen fungerer i.
Opnå kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for beskæftigelsesområdet.
Få kompetencer til at varetage lettere sagsbehandling og løse andre administrative opgaver i den sociale indsats.
Cxense Display