Del

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Der er et stærkt fokus på kvalificering af pædagogisk faglighed i dagtilbud. Der er fokus på pædagogers faglighed for at sikre børns lige muligheder i forhold til trivsel,dannelse, læring og udvikling.

Det pædagogiske arbejde med børns sprog har i mange år haft stor bevågenhed, hvor arbejdet med sprog viser sig at spille en helt central rolle netop i forhold til muligheder for barnets generelle dannelse, læring og udvikling.

Med den styrkede læreplan understøttes målet at styrke dagtilbuddenes faglig kvalitet. Professionshøjskolen Absalon står klar til at hjælpe jer i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan og sætter fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektiv, leg, evalueringskultur og dannelse i daginstitutioner. Sammen med jer løfter vi fagligheden og arbejdet med de pædagogiske visioner i jeres dagtilbud, så kvaliteten styrkes. 

Det får I, når I samarbejder med os
Vores konsulenter hjælper jer med at designe den kompetenceudviklingsindsats, som passer til jeres behov og efterspørgsel. Vi har solid pædagogisk indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan og udbyder samt skræddersyer udvikling af kompetencer blandt jeres personale. 

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.

Fokus på

Kompetenceudvikling i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler.
Få kompetencer til at kunne vejlede og rammesætte lære- og forandringsprocesser .
Med ”1.000-dages-programmet – en bedre start på livet” er der i alt afsat 75 mio. kr. til et kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter…
Sprog og sprogligt samspil er afgørende for at børn udvikler en god selvforståelse og en god forståelse for sin omverden.

Diplommoduler og kurser

17. aug. - 12. okt. 2021
Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk…