Del

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan sætter fokus på en lang række indsatsområder, som hver især og sammen kan styrke dagtilbuddenes faglige kvalitet. Absalon står klar til at hjælpe jer i arbejdet med at dykke længere ned i disse indsatsområder ved bl.a. at sætte fokus på magiske lege- og læringsmiljøer, hvor der er plads til, at alle børn og voksne kan udvikle sig gennem legen.

Legen og kreative læringsmiljøer er fundamentet i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Gennem legen udforsker og undersøger børn deres livsverden, hvorfor legen har en stor betydning i forhold til at tænke den ind i organiseringen af hverdagen.

Absalon har i 2019-2020 gennemført et forskningsprojekt ”Magien ind i dagtilbuddet” og er med i et forskningsprojekt ved navn ”Pædagogers forandringsrejse” (2021- 2022). Formålet med disse forskningsprojekter er at inspirere og vidensudvikle læringsmiljøer, og måden hvorpå der arbejdes med leg og kreativitet, børneperspektivet samt deltagende fællesskaber.

For at understøtte de faglige fyrtårne i arbejdet hen imod en evalueringskultur i daginstitutionerne tilbyder Absalon tre vejledningsmoduler, som kan tages særskilt eller som en pakkeløsning.

For medarbejdere der arbejder med de 0-3 årige, er der fokus på tidlig indsats. Her udbyder Absalon forløb for pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.

Det pædagogiske arbejde med børns sprog har i mange år haft stor bevågenhed, hvor arbejdet med sprog viser sig at spille en helt central rolle netop i forhold til muligheder for barnets generelle dannelse, læring og udvikling. Man kan specialisere sig inden for sprog ved at tage de tre sprogmoduler.

Mange børn og unge (og voksne) lider af livsstilssygdomme som følge af manglende fysisk aktivitet. En udfordring som mange børneinstitutioner ønsker at tage fat i. Her er naturen en vigtig medspiller. De udendørs aktiviteter er centrale for børnenes kropsudfoldelse – her er højt til loftet og god plads til fysisk aktivitet. Absalon tilbyder pædagogiske diplommoduler, som kan understøtte daginstitutionerne i arbejdet med sundhed, krop og bevægelse.

Det får I, når I samarbejder med os:
Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den pædagogiske læreplan.

Fokus på

Kompetenceudvikling i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler.
Bliv klogere på hvordan du som pædagog kan medvirke til at udvikle og facilitere et magisk, legende, lystfuldt og holistisk læringsmiljø.
Få kompetencer til at kunne vejlede og rammesætte lære- og forandringsprocesser .
Med ”1.000-dages-programmet – en bedre start på livet” er der i alt afsat 75 mio. kr. til et kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter…
Sprog og sprogligt samspil er afgørende for at børn udvikler en god selvforståelse og en god forståelse for sin omverden.
Fokus på opgaven med at skabe læringsmiljøer som stimulerer børns fysiske aktivitet og bevægelse.