Del

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Der er et stærkt fokus på kvalificering af pædagogisk faglighed i dagtilbud. Der er fokus på pædagogers faglighed for at sikre børns lige muligheder i forhold til trivsel,dannelse, læring og udvikling.

Det pædagogiske arbejde med børns sprog har i mange år haft stor bevågenhed, hvor arbejdet med sprog viser sig at spille en helt central rolle netop i forhold til muligheder for barnets generelle dannelse, læring og udvikling.

Med den styrkede læreplan understøttes målet at styrke dagtilbuddenes faglig kvalitet. Professionshøjksolen Absalon står klar til at hjælpe jer i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan og sætter fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektiv, leg, evalueringskultur og dannelse i daginstitutioner. Sammen med jer løfter vi fagligheden og arbejdet med de pædagogiske visioner i jeres dagtilbud, så kvaliteten styrkes. 

Det får I, når I samarbejder med os
Vores konsulenter hjælper jer med at designe den kompetenceudviklingsindsats, som passer til jeres behov og efterspørgsel. Vi har solid pædagogisk indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan og udbyder samt skræddersyer udvikling af kompetencer blandt jeres personale. 

Et samarbejde med Professionshøjskolen Abslaon er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan.

Sprog og sprogligt samspil er afgørende for at børn udvikler en god selvforståelse og en god forståelse for sin omverden.
18. mar. - 20. maj. 2019
Samarbejdskompetencer med forældre og pårørende er afgørende for borgeres liv og udvikling. Du spiller derfor en helt central rolle som pædagog i den…
21. mar. - 23. maj. 2019
Vil du have stærkere kompetencer til at arbejde med data og empiriindsamling, og de med understøtte kvalificering af praksis og dokumentation af…
Cxense Display