Del

Idræt, krop og bevægelse

Høj puls og røde kinder 

Uddannelsesretningen Idræt, krop og bevægelse giver dig indsigt i, hvordan idræt, bevægelse og udelivet har en betydning for sundhed og trivsel. Uddannelsen vil fokusere på kroppens betydning for identitetsdannelse, selvopfattelse og socialisering. Hvis du vil vide mere om udelivet og fysisk aktivitet, så er modulet Friluftsliv og udemotion noget for dig. Her får du høj puls og røde kinder samt indsigt i uderummets mange muligheder som læringsmiljø, legeplads og motionsrum. Du vil få kompetencen til at arbejde idrætspædagogisk med forskellige målgrupper og i forskellige miljøer.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til undervisere, pædagoger og idrætstrænere, som ønsker at få flere kompetencer i forhold til idrætspædagogik og udeliv.

Retningsmoduler

Flere tidspunkter
Lær at bruge uderummet og friluftsliv til læring, træning og oplevelser
Lær hvordan du planlægger og afholder friluftsaktiviteter og udemotion for…
Flere tidspunkter
Sundhed er en forudsætning for at leve et godt liv, men der er vidt forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan den skabes. På dette…
Flere tidspunkter
Søger du funderet viden om motorik, vækst og udvikling, som du kan anvende i din praksis? Så er dette modul relevant for dig. Her opnår du…