Gå til hovedindhold
Foto af voksen med downs syndrom

Kompetenceudvikling Gratis kompetenceudvikling for medarbejdere på specialiserede sociale tilbud

Arbejder du fx på et botilbud, et opholdssted eller en døgninstitution, og ønsker du efteruddannelse – eller drømmer du om at blive uddannet pædagog? Så har du nu muligheden for at få deltagergebyret betalt via midler fra Social- og Boligstyrelsen.

Gratis minikonference: Faglighed og kompetenceudvikling for medarbejdere på specialiserede sociale tilbud

Udover oplæg om professionalisering og specialisering, introducerer vi på konferencen også rammerne for brug af midlerne, og i samarbejde drøfter vi hvilke behov og muligheder der er for at lave relevant efteruddannelse for medarbejdere på de specialiserede sociale tilbud.

Læs mere og tilmeld dig her

FAQ

Gratis pladser i 2024

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Dreng der klapper en ged

Kursus

Udendørspædagogik på specialområdet med natur, have og dyr som ramme for udvikling af læring, kontakt og trivsel

Vil du også kvalificere dig til en pædagogisk praksis i uderummet med særlig fokus på natur, have og dyr - indsatser, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for din målgruppe

Læs mere her

Gratis pladser i 2025

Der er 12 gratis pladser pr. kursus/modul. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Foto af hygge omkring et bord

Diplommodul

Neuropsykologi og neuropædagogik

Det pædagogiske arbejde på sociale tilbud kræver en solid viden og stærke kompetencer inden for metoder, tilgange og indsatser, der understøtter pædagogisk faglighed i komplekse kontekster.

Dette modul er udarbejdet til at give dig de nødvendige redskaber til at arbejde effektivt med mennesker med komplekse udfordringer, og hvordan de kan understøttes til et liv, der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Læs mere her

Foto af voksen med downs syndrom

Diplommodul

Specialpædagogik i samtiden

Som fagprofessionel på specialiserede sociale tilbud er der brug for dyb viden og forståelse for kerneopgaven i arbejdet. Dette modul giver indsigt i de organisatoriske, formelle og samfundsmæssige betingelser, der er nødvendige for at arbejde målrettet med kerneopgaven.

Læs mere her

Foto af ung der tages i hånden

Diplommodul

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser?

Dette modul giver viden og kendskab til kognitive udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og hvordan disse påvirker individets muligheder for udvikling og trivsel.

Læs mere her

Foto af to mennesker i samtale

Diplommodul

Psykosocial rehabilitering

Få viden, færdigheder og kompetencer til at forstå rehabiliterings- og habiliteringsbegreberne i forhold til personer, der har psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser eller vanskeligheder.

På modulet er der også fokus på det velfungerende borgersamarbejde i den psykosociale rehabilitering.

Læs mere her

Diplommodul

Kollegial vejledning

Stærk faglighed og vedvarende faglig udvikling kalder på en samarbejdskultur, der er båret af kollegialt samarbejde, hvor de fagprofessionelle både systematisk og ad hoc giver hinanden feedback og faglig sparring. 

Dette modul understøtter arbejdet på specialiserede sociale tilbud, hvor grundlaget for arbejdet i komplekse sammenhænge med komplekse dilemmaer er, at alle indgår i et organisatorisk fællesskab.

Læs mere her

For kommuner og institutioner

Rekvireret pædagoguddannelse på deltid 

Vi tilbyder 20 gratis pladser til medarbejdere på specialiserede sociale tilbud på den rekvirerede meritpædagoguddannelse. 

Læs mere her

Skræddersyede uddannelsesforløb

Udover at medarbejdere gratis kan deltage på de åbne udbud, er der mulighed for at skræddersy og tilpasse efteruddannelsesforløb for specialiserede tilbud, der har til formål at give medarbejderne et fagligt løft inden for pædagogfaget generelt. ​

Der er også mulighed for kurser, der har til formål at specialisere medarbejderne inden for relevante pædagogiske temaer, ligesom der kan gives støtte til hele uddannelsesforløb.

Vi kan således skræddersy:

  • Efteruddannelsesforløb
  • Kompetenceafklaringsforløb
  • Netværksaktiviteter
  • Temadage

Kontakt en af vores konsulent og hør om mulighederne.