Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Den styrkede pædagogiske læreplan

I Absalon står vi klar til fortsat at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med jer.

Vi står klar til at følge op på realiseringen af den pædagogiske læreplan.

Med afsæt i den politiske aftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fælleskabet” er der over hele landet gennemført læringsforløb for faglige fyrtårne, dagplejere, faglig ledere, områdeledere, konsulenter og forvaltninger. 

Mange kommuner har afsluttet de obligatoriske læringsforløb og arbejder nu på at holde liv i den viden, som deltagerne tager med sig efter endt forløb. Mange deltagere og institutioner har måttet erkende, at et er at afslutte et forløb, noget andet er at få det lærte realiseret i hverdagen. Hvorvidt transfer mellem viden/teori og praksis lykkes afhænger ikke udelukkende af selve forløbet, men også af hvordan der bliver fulgt op efterfølgende. Fx: Får nye medarbejdere mulighed for at få viden om den pædagogiske læreplan? Vil det være en fordel at flere i medarbejdergruppen får den samme viden, således at de faglige debatter står på et fælles vidensgrundlag? Hvordan understøttes de faglige fyrtårne i forhold til vejledning af deres kolleger?

For at understøtte den efterfølgende ofte nødvendige opfølgning tilbyder Absalon fortsat de obligatoriske læringsforløb i den pædagogiske læreplan til fyrtårne, medhjælpere og dagplejere i form af åbne læringsforløb.

Desuden vil Absalon gerne være med til at understøtte det efterfølgende arbejde i form af andre aktiviteter omkring realiseringen af den pædagogiske læreplan, som kan inspirere til yderligere tiltag med et særligt fokus på, hvordan man gør den pædagogiske læreplan til en del af hverdagen.

Læringsforløb

Opfølgende læringsforløb til understøttelse af realiseringen af den pædagogiske læreplan

Måske har I ansat nye medarbejdere, som har brug for at blive en del af et fagligt fællesskab, når der drøftes tiltag i forbindelse med realiseringen af den pædagogiske læreplan. Måske har I medarbejdere, der gerne vil have mere viden om den pædagogiske læreplan, og som ikke har været så heldige at komme med i de obligatoriske puljeforløb. Absalon udbyder nu fire forløb til dette formål.

Skræddersyede forløb