Del

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt og konkretiseret i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Forretningsordenen for Absalons bestyrelse kan findes her 

Vedtægt

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen den 9. oktober 2020 og af ministeriet den 10. november 2020. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen Absalon, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.