Del

Professionshøjskolen Absalon's bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt og konkretiseret i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2014 til 30. april 2018

Bestyrelsens forretningsorden

Medlemmer af bestyrelsen

Klik på portrætterne af bestyrelsesmedlemmerne for at se deres CV.

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som forbereder bestyrelsens møder.

Forretningsudvalget er sammensat af bestyrelsesformand, bestyrelsens næstformand, en medarbejderrepræsentant og et eksternt bestyrelsesmedlem.

Forretningsudvalgets forretningsorden

Medlemmer af forretningsudvalget

Vedtægt

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen den 4. april 2017 og af ministeriet den 15. juni 2017. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen Absalon, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.<o:p></o:p>

Cxense Display