Del

Professionshøjskolen Absalons bestyrelse

Den overordnede ledelse af Professionshøjskolen Absalon varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre sig at kerneydelserne er af høj kvalitet, at de udvikler sig og drives effektivt.

Bestyrelsens ansvar og opgaver er fastlagt og konkretiseret i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon.

Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Forretningsordenen for Absalons bestyrelse kan findes her 

Vedtægt

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen den 4. april 2017 og af ministeriet den 15. juni 2017. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen Absalon, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.

Møder 2020

31. marts 2020

19. juni 2020

22. september 2020

7. december 2020