Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler: tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler er hver på 10 ECTS -point, mens alle valgmoduler er på 5 ECTS-point. Afgangsprojektet, der afslutter uddannelsen som en syntese af de foregående moduler, er på 15 ECTS-point

Uanset hvilken retning, du ønsker på din diplomuddannelse, skal de tre nedenstående obligatoriske moduler indgå i en fuld diplomuddannelse.

For at få mest muligt ud af netværket anbefaler vi, at du starter på modulet Det personlige lederskab og forandring og fortsætter gennem uddannelsen uden pauser.

Der er  dog ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

 

Valgmoduler

Retning: Skoleledelse

Praksisrettet uddannelse målrettet ledere på skoleområdet

Ledere på skoleområdet har i disse år en helt særlig opgave, som består i at løfte elevernes læring og trivsel samtidig med, at en lang række forandringer skal realiseres.

Læs mere her

Praksisnære cases

Spændende cases vil være omdrejningspunktet for din uddannelse. I samspil med dine egne erfaringer med ledelsesrelaterede udfordringer bliver de praksisnære cases anvendt til at sætte relevante teorier og redskaber i spil – for eksempel organisationsteori, ledelsesteori, kommunikationsteori og læringsteori.

Studiedage

På Diplomuddannelsen i Ledelse vil der på flere af modulerne være studiedage, hvor du individuelt og/eller i samarbejde med andre studerende på holdet studerer og arbejder med opgaver i forhold til din egen ledelsespraksis. Dagene fastlægges på forhånd, så du og dine medstuderende har mulighed for at reservere datoerne på forhånd.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her