Gå til hovedindhold

Fokus på Pædagogfaglighed på ældreområdet

Pædagogers arbejde med ældre har stor betydning for ældre menneskers oplevelse af værdighed og indflydelse på eget liv.

I Center for Pædagogik, Absalon er vi optagede af at støtte fagprofessionelle i at blive endnu stærkere til at løfte de udfordringer, vi ser i samfundet. Med erfaringerne fra forskningsprojektet “Pædagogfaglighed på ældreområdet” ønsker vi at bidrage til at styrke og opkvalificere pædagogers arbejde i ældreplejen.

Det gør vi ved at tilbyde undervisning og kurser målrettet pædagogisk personale, hvor vi skaber læringsmiljøer med fokus på pædagogisk faglighed og professionsidentitet i arbejdet med ældrepædagogik.  

Det politiske fokus på rehabilitering har haft stor betydning for organiseringen af ældreplejen. Alderdommen ses i dag, i langt højere grad end tidligere, som en periode, hvor den ældre har mulighed for og pligt til at holde sig aktiv og sund. Det har medført et øget fokus på aktivitet og rehabilitering, hvor borgeren skal trænes i at klare dagligdagen ved bl.a. at bevare fysiske funktioner for at opretholde selvhjulpenhed. Pædagoger har en stor rolle i at løfte denne opgave, da pædagogisk viden og kunnen bidrager til en praksis med større fokus på den ældres livsverden og egne behov – en viden der strækker sig ud over standardiserede regimer og retningslinjer, og som skaber værdi og bidrager til udvikling af praksis.

Behovet for helhedsorienterede tilgange med et udvidet blik på, hvad der er et godt og værdigt liv for den ældre tydeliggøres gennem sagerne om ydmygelser af ældre på plejecentre, som har ramt medierne i de senere år. Med pædagogers indtræden på området har vi mulighed for at bidrage med et styrket blik for de ældres værdighed og indflydelse på eget liv.